การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) คือ การศึกษารูปแบบพฤติกรรมราคาในอดีต เพื่อคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของในอนาคต

หลักสำคัญของการดูกราฟ

  1. The market discounts everything
  2. Prices move in trends
  3. History repeats itself

The market discounts everything – ราคาได้สะท้อนข้อมูลทุกอย่างไปหมดแล้ว

นักเทคนิคเชื่อว่า ราคาที่ปรากฏอยู่บนกราฟ นั้นได้สะท้อนข้อมูลทุกอย่างไปหมดแล้ว ทั้งความต้องการซื้อ ความต้องการขาย ณ เวลานั้น รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ได้สะท้อนไว้บนราคาแล้ว 

Prices move in trends – ราคาเคลื่อนไหวไปอย่างมีแนวโน้ม

ถ้าหากเราดูพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาจะพบว่า ราคาเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างมีแนวโน้ม โดยทางเทคนิคจะแบ่งแนวโน้มออกเป็น 3 แบบ คือ

  1. แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)
  2. แนวโน้มขาลง (Downtrend)
  3. แนวโน้มแกว่งออกข้าง (Sideway)

หากเราสามารถดูแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาได้ เราก็จะสามารถสร้างกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น ซื้อ (Long) ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น หรือ ขาย (Short) ในช่วงแนวโน้มขาลง เป็นต้น

History repeats itself – ประวัติศาสตร์เกิดซ้ำรอยเสมอ

หากเราดูพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของกราฟราคาย้อนหลัง จากพบว่า ราคาเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างมีแบบแผน มีรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เนื่องด้วยการเคลื่อนไหวของราคาเป็นวัฏจักร สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต มักจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ทำให้เราใช้หลักการนี้มาคาดการณ์ราคาในอนาคตได้