ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในการเทรด Forex

การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญมีผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินต่างๆ ในแต่ละประเทศ 

ซึ่งแต่ละตัวเลขเศรษฐกิจก็จะมีสำคัญที่แตกต่างกันออกไป ในขณะที่บางทีข้อมุลที่รายงานนั้นเป็นที่น่าตกใจของตลาดเป็นอย่างมาก ก็จะทำให้การเคลื่อนไหวของราคารุนแรงได้เช่นเดียวกัน 

เราจำเป็นต้องดูว่า ข้อมูลหรือตัวเลขที่รายงานนั้น ต่ำกว่า/สูงกว่า ก่อนหน้า และ ต่ำกว่า/สูงกว่า ที่ตลาดคาดการณ์

ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ

การจ้างงาน

ตัวเลขการจ้างงานมีผลบ่งชี้ต่อภาวะเศรษฐกิจโดยตรง หากตัวเลขการจ้างงานออกมาดี แปลว่าเศรษฐกิจดี มีแนวโน้มที่จะสดใส แต่หากตัวเลขการจ้างงานออกมาแย่ แปลว่า เศรษฐกิจไม่ดี มีแนวโน้มที่จะถดถอย

  • Unemployment rate หรือ อัตราการว่างงาน คือ สัดส่วนของกำลังแรงงานที่ไม่มีงานทำ (unemployed civilian workforce) ซึ่งกำลังแรงงานในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
  • Employment Change หรือ การเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของผู้ที่มีงานทำ 
  • Unemployment Claims หรือ Weekly Jobless Claims คือ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐฯ
  • Non-Farm Employment Change คือ การจ้างงานนอกภาคการเกษตร

อัตราเงินเฟ้อ

เป็นตัวเลขหลักที่พวกธนาคารกลางไว้วัดความมีเสถียรภาพด้านราคาของเศรษฐกิจ เพื่อให้ราคาสินค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น/ลง อย่างรวดเร็วจนเกินไป ช่วยให้การตัดสินใจวางแผนการบริโภค การผลิต การออม การลงทุนของภาคเอกชนง่ายขึ้น

  • CPI หรือ Consumer Price Index คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค ที่ไว้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ
  • ถ้า CPI สูงกว่าที่คาดการณ์ ก็แปลว่า เงินเฟ้อสูง มีแนวโน้มทำให้ธนาคารกลางอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ย และส่งผลให้ค่าเงินนั้นแข็งค่า
  • ถ้า CPI ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ก็แปลว่า เงินเฟ้อต่ำ มีแนวโน้มทำให้ธนาคารกลางอาจลดอัตราดอกเบี้ย และส่งผลให้ค่าเงินนั้นอ่อนค่า

GDP

GDP หรือ Gross Domestic Product คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เป็นมูลค่าเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศ 

  • ถ้า GDP สูง ก็แปลว่า รายได้ในประเทศมากขึ้น การใช้จ่ายของคนในประเทศสูงขึ้น การจ้างงานเพิ่มขึ้น เป็นต้น ก็จะทำให้ค่าเงินในประเทศนั้นแข็งค่า
  • ถ้า GDP ต่ำ ก็แปลว่า รายได้ในประเทศลดลง การใช้จ่ายของคนในประเทศลดลง การจ้างงานลดลง เป็นต้น ก็จะทำให้ค่าเงินในประเทศนั้นอ่อนค่า

เราสามารถดูการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญต่างๆ ได้จากทาง Website : https://www.forexfactory.com/ ซึ่งจะแสดง เวลา, สกุลเงิน, ความสำคัญ (น้อย มาก ปลานกลาง), ตัวเลขในอดีต, การคาดการณ์ และตัวเลขจริงที่ปรากฏ ให้กับนักลงทุนทราบ