3 รูปแบบกราฟ ในการเทรด Forex

3 รูปแบบกราฟ ในการเทรด Forex

ในการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค (Technical Analysis) เราจะใช้กราฟในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งในการดูกราฟนั้น มีประเภทของกราฟที่หลากหลาย โดยหลักจะมีอยู่ 3 ประเภทที่นิยมใช้เทรดกัน คือ 

  • Line charts
  • Bar charts
  • Candlestick charts

3 รูปแบบกราฟ

Line charts –  กราฟเส้น

Line chart

กราฟที่ Plot ราคาในรูปแบบเส้น โดยจะปกติทั่วไปจะใช้ “ราคาปิด” เท่านั้นในการ Plot โดยจะเรียงกันเป็นลักษณะเส้น (Line)

Bar charts – บาร์กราฟ

bar chart

กราฟรูปแบบ Bar Charts เป็นการ Plot แต่ละแท่งที่แสดงถึง ราคาเปิด, ราคาปิด, ราคาสูงสุด และ ราคาต่ำสุด โดยจะแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ

  • Bull bar : ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด 
  • Bear bar : ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด

bull bar bear bar

โดย Bar chart เป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ฝั่งยุโรป

Candlestick charts – กราฟแท่งเทียน

candlestick charts

กราฟที่ให้ข้อมูลเหมือนกับ Bar chart ที่มี ราคาเปิด, ราคาปิด, ราคาสูงสุด และ ราคาต่ำสุด แต่หน้าตาจะแตกต่างกันนิดหน่อย โดยจะมีตัวเทียน (Body) ที่เป็นสี แสดงถึงทิศทางของราคา โดยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบเช่นกัน คือ

  • Bearish candlestick : ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด
  • Bullish candlestick : ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด

bullish bearish candlestick

โดยกราฟแท่งเทียนเป็นที่นิยมใช้เทรดกันทั่วโลก

บนโปรแกรม MT4 และ MT5 เวลาเทรดก็จะมีให้เราเลือกประเภท Chart อยู่ในแถบด้านบนของโปรแกรม 

เลือกรูปแบบ Chart MT4 MT5

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

  • https://www.xtb.com/int/learn-to-trade/trading-academy/chart-types