ความอันตรายของอีโก้ (Ego)

ความอันตรายของอีโก้

ความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่ดี ทั้งคนทั่วไปและอาชีพเทรเดอร์นั้นก็จำเป็นอย่างยิ่ง หากเราเกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้น ก็จะไม่กล้าที่จะสั่งคำสั่งออเดอร์ ไม่กล้าที่จะตัดสินใจในช่วงเวลาสำคัญๆ โดยเฉพาะเมื่อถึงจุดเข้าแล้ว ไม่เกิดไม่มั่นใจ ก็ไม่ได้เข้าสักที … แต่! หากความมั่นใจมีมากไปก็ใช่ว่จะเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากอาจเกิดความอคติเกิดขึ้นได้ มองแต่แต่ด้านเดียว ซึ่งจะส่งผลอันตรายต่อตัวเทรดเดอร์ได้เช่นกัน เปรียบเสมือนกับ ดาบสองคม นั่นเอง

ดังนั้นเทรดเดอร์ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้จะในช่วงที่เราคิดว่าเรามั่นใจที่สุด ควรมีการเตรียมแผนรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดการณ์ ไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าราคาจะขึ้นเลยซื้อ แต่พอถามกลับว่าแล้วถ้ามันลงล่ะ จะทำอย่างไร … การเตรียมแผนให้รัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บางทีความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็จะสามารถส่งผลร้ายต่อทั้งชีวิตเลยก็เป็นได้

อีกอย่างหนึ่งของเทรดเดอร์ที่มีอีโก้สูงคือเวลาผิดทางแล้วยังดื้อเล่นต่อ คอยแต่จะเหตุผลสนับสนุนตัวเองว่าทำถูกแล้ว พลิกกราฟไปมา หาสัญญาณบวก ถามความคิดคนอื่น สิ่งเหล่านี้จะเป็นผลร้ายต่อตัวเทรดเดอร์เอง ตามที่ได้ย้ำเสมอในบทความก่อนหน้า