4 เหตุผลว่าทำไมต้องทำบันทึกการเทรด

4 เหตุผลว่าทำไมต้องทำบันทึกการเทรด

แม้ว่าทุกวันนี้โบรกเกอร์จะมีบันทึกการเทรดของเราย้อนหลังให้โดยที่เราไม่ต้องบันทึกเองเลย มันสามารถคำนวณเงินคงเหลือ, Margin, กำไร/ขาดทุนเฉลี่ยต่อไม้, Win rate, Drawdown และ อื่นๆ อีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม “บันทึกการเทรด” ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ยังต้องทำ ก็เพราะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  1. บันทึกประวัติการเทรด : ไม่เพียงแต่จะสามารถสรุปผลการเทรดที่ผ่านมาของเราได้ทั้งหมด มันยังสามารถให้เราทราบถึงรายละเอียดการเทรดที่ผ่านมาของแต่ละไม้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง กลยุทธ์ หรือ สินค้าไหนที่มันดีกับเราและไม่ดีกับเรา เราจะได้ทราบได้นำไปปรับปรุงพัฒนาต่อ
  2. วางแผนการเทรด : เมื่อเราทราบรายละเอียดของการเทรดแต่ละไม้ที่เราเทรดแล้วนั้น เราจะสามารถนำไปวางแผนการเทรดต่อได้ว่าเราควรทำอย่างไรต่อในการเทรดครั้งถัดไป ถ้าพลาดควรแก้ไขตรงไหน หรือกระบวนการเทรดของเรามีส่วนไหนไม่ดีเช่น การตั้ง Stop loss ใกล้หรือไกลไป หรือจุดทำกำไรเหมาะสมแล้วหรือไม่เป็นต้น
  3. ตรวจสอบวิธีการ : สามารถตรวจสอบกลยุทธ์ที่เราใช้เทรดนั้นมันสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้เราได้จริงหรือเปล่า หรือกลยุทธ์ที่ใช้นั้นเหมาะสมภาวะตลาดแบบ Trending หรือ Sideway เราจะได้วางแผนการเทรดเราได้ดีขึ้น
  4. ปรับพฤติกรรม : ปกตินิสัยคนเราเปลี่ยนค่อนข้างยาก ในการเทรดเราจะใช้นิสัยของคนปกติทั่วไปมาใช้เทรดไม่ได้ เช่น ในช่วงตลาดขึ้นเยอะมากๆ ราคาช่วงนี้จะสูงมาก เป็นช่วงที่พวกรายย่อยไม่มีความรู้จะเข้ามา ซึ่งเทรดเดอร์มืออาชีพมักจะทำตรงกันข้ามกับคนส่วนใหญ่ ซึ่งการทำบันทึกการเทรดจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้