Staking คืออะไร?

Staking คือ

Staking คือกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกรรมและความถูกต้องของโหนด (Node) บนระบบ Blockchain โดยนักลงทุนที่ต้องการตรวจสอบต้องมีการใช้เหรียญจำนวนหนึ่งค้ำประกันไว้ก่อนจึงจะสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งโพโตคอลในรูปแบบนี้เรียกว่า Proof-of-stake (PoS)

หลักการทำงานของ Staking

Staking เริ่มต้นกระบวนการโดยนักลงทุนนำเหรียญคริปโตฯไปล็อคไว้ในแพลตฟอร์มที่รองรับ Staking หรือโปรโตคอล PoS ซึ่งผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยที่นักลงทุนได้รับจะขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มนั้น ๆ ทั้งนี้ Staking จะมีเงื่อนไขข้อกำหนดที่แตกต่างกันในแต่ละแพลตฟอร์ม เช่นห้ามนำเหรียญที่ล็อคไว้ออกมาจนกว่าจะครบกำหนดสัญญา ไม่งั้นจะไม่ได้รับดอกเบี้ย พูดง่าย ๆ เหมือนกับการฝากประจำ เพราะเราต้องฝากเงินตามระยะเวลาที่กำหนดและห้ามถอนออกมาถึงจะได้ดอกเบี้ยจากธนาคาร

ความเสี่ยงของ Staking

  1. อาจจะเกิดการคุกคามทางไซเบอร์ได้ ดังนั้นเพื่อกำจัดปัญหานี้จึงมีการหันไปใช้ Cold Staking แทนเพราะเป็นฮาร์ดแวร์ที่ไม่เชื่อมกับอินเทอร์เน็ต
  2. อาจเกิดเหตุการณ์ที่หากราคาเหรียญที่เราถือสูงขึ้น เราจะไม่สามารถถอนเหรียญที่ล็อคออกมาเทรดได้หากยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แพลตฟอร์มกำหนด

แต่อย่างไรก็ตามจากความเสี่ยงเรื่องไม่สามารถถอนเหรียญออกมาเทรดในช่วงขาขึ้นได้นั้น สามารถแก้ปัญหานี้ได้โดย Staking ในรูปแบบของ Flexible Staking โดยมีหลักการทำงานเช่นเดียวกับ Staking ทั่ว ๆ ไปแต่จะมีความยืดหยุ่นกว่าคือสามารถถอนเหรียญออกมาได้ถึงแม้จะยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม แต่ดอกเบี้ยที่ได้ก็จะน้อยกว่า Staking แบบทั่วไป

ทั้งนี้นักลงทุนรู้อยู่แล้วว่าการลงทุนในทุกรูปแบบมักมีความเสี่ยงเสมอดังนั้นควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์กับตัวคุณเอง