RSI เทรดกับแนวรับแนวต้าน

แนวคิดในการเทรดโดยใช้เครื่องมืออย่าง RSI เพื่อไว้วัด Over bought และ Over sold ในการหาจุดกลับตัว แต่ลำพังจะใช้เครื่องมือ RSI เพียงอย่างเดียวนั้น มักเกิดสัญญาณหลอกบ่อยครั้ง ราคาไม่ยอมกลับตัวเมื่ออยู่เขต Overbought และ Oversold ที่ในตำรา Technical มักกล่าวกัน ซึ่งทำให้ต้องอาศัยเครื่องมืออื่นช่วยเพิ่มโอกาสในการกลับตัวมากขึ้นอย่าง “แนวรับแนวต้าน”

Set up ในนี้เราจะใช้ค่ามาตรฐานของ RSI ที่ 14 ประกอบกับการใช้ แนวรับแนวต้าน เพื่อที่จะช่วยหาจุดกลับตัวในจังหวะที่ราคาเข้าเขต Overbought และ Oversold

เงื่อนไขการเทรด

– ฝั่ง Long

  1. RSI 14 < ระดับ 30 (Oversold)
  2. ราคาทดสอบโซนแนวรับ
  3. 3. ซื้อเมื่อราคาขึ้นเหนือแท่งเทียนที่ปิดบวก และตั้ง Stop loss ที่รอบ Swing low

– ฝั่ง Short

  1. RSI 14 < ระดับ 30 (Oversold)
  2. ราคาทดสอบโซนแนวรับ
  3. 3. ขายเมื่อราคาลงต่ำกว่าแท่งเทียนที่ปิดลบ และตั้ง Stop loss ที่รอบ Swing high

กราฟตัวอย่างฝั่ง Long ของคู่สกุลเงิน EURUSD รอจังหวะที่ราคาลงมาใกล้โซนบริเวณแนวรับสำคัญ และเป็นจังหวะเดียวกับที่ RSI ลงต่ำกว่าระดับ 30 แสดงถึงภาวะ Oversold เมื่อครบเงื่อนไขนี้ ก็รอให้เกิดแท่งเทียนที่เป็น Bullish เกิดขึ้นก่อน และซื้อตาม (Buy stop) เมื่อราคาทะลุผ่าน High ของแท่งเทียน Bullish นั้น ขณะเดียวกันก็ตั้ง Stop loss ที่รอบ Swing Low

ซึ่ง Set up นี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่ชอบนั่งจ้องกราฟ เพียงแค่กำหนดโซนแนวรับแนวต้านไว้ก่อนที่จะเทรด และตั้งเตือนว่าถ้า RSI มีสัญญาณ Overbought /oversold ในบริเวณดังกล่าวค่อยเข้าไปดู