Soft Fork และ Hard fork คืออะไร

Fork คือ การเปลี่ยนโปรโตคอลของ Blockchain และทำการสร้างสายของ Blockchain ขึ้นใหม่ แต่ยังใช้ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ร่วมกับ Blockchain เดิม

ประเภทของ Fork

Hard Fork คือ การสร้างระบบขึ้นมาใหม่ด้วย ซึ่งไม่สามารถทำงานร่วมกับระบบเก่าได้ แต่มูลค่าของเงินจากระบบเดิมยังคงอยู่ และสามารถนำข้อมูลเงินเดิมมาใช้ต่อได้

เช่น ETH เคยโดน Hack ระบบ ทำให้นักพัฒนาต้องทำการแก้ปัญหาโดยทำ Hard Fork เพื่อปรับปรุง Source Code ใหม่ ทำให้ช่องโหว่ที่เคยมองข้ามถูกแก้ไข เมื่อเสร็จสิ้นจำนวนเหรียญ ETH ก็ยังคงเท่าเดิมแต่ตัวเหรียญถูกอัพเกรดให้ดีขึ้นเรียบร้อยแล้ว

Soft Fork คือ การเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เคยใช้งานใน Blockchain เดิม เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เจอในระบบให้ดียิ่งขึ้น  เช่น เพิ่มขนาดบล็อก หรือเปลี่ยนโปรโตคอลใหม่ เป็นต้น แต่จะยังคงสามารถใช้งานใน Blockchain เดิมได้อยู่