Security Token vs. Utility Token ต่างกันอย่างไร

Token ในโลกของคริปโตฯ คือเหรียญถูกสร้างขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าเช่นเดียวกับ Coin แต่จะมีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่นการสร้างมาเพื่อโปรเจคบางอย่างเท่านั้น และไม่มีการพัฒนาเหรียญผ่านเครือข่าย Blockchain ของตัวเอง แต่จะดำเนินการผ่าน Blockchain เครือข่ายอื่น ๆ เช่น USDT, YFI, UNI

Token ถูกแบ่งเป็นสองประเภทและมีความแตกต่างกันดังนี้

1. Utility Token

เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาใช้เพื่อแลกเปลี่ยนในโปรเจคที่เฉพาะเจาะจงหรือใช้งานในระบบของเหรียญนั้น ๆ พูดง่าย ๆเช่น หากเรามีคูปองอาหาร เราจะสามารถแลกคูปองนี้กับอาหารได้เท่านั้น จะไม่สามารถนำไปแลกสิ่งอื่นได้

2. Security Token

เป็นเหรียญที่ถูกแปลงมาจากหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ พูดง่าย ๆ คือการที่นักลงทุนมีหลักทรัพย์จำนวนหนึ่ง จากนั้นก็ทำการแปลงให้อยู่ในรูปเหรียญ และจากนั้นก็ทำการขายเหรียญให้นักลงทุนสามารถถือครองได้นั่นเอง โดย Security Token ต้องมีการกำกับดูแลโดยองค์กรของภาครัฐ