ความเสี่ยงของการลงทุนใน Cryptocurrency

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตลาดคริปโตฯมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัด ผลตอบแทนที่ได้หากเปรียบเทียบกับการลงทุนอื่น ๆ ถือว่าสูงมาก แต่ท้ังนี้ผลตอบแทนที่สูงก็ย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน ซึ่งนักลงทุนทุกคนต้องความเข้าใจและยอมรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยสามารถแบ่งความเสี่ยงจากการลงทุนในคริปโตฯ ได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

  1. Systematic Risk

เป็นความเสี่ยงที่เมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อระบบหรือทั้งตลาดซึ่งเป็นความเสี่ยงที่คาดเดาและควบคุมได้ยาก เช่น

กฎหมาย นโยบายการกำกับดูแล :เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการมีหน่วยงานหรือภาครัฐออกกฎมาควบคุมดู แลตลาดคริปโตฯ ซึ่งแน่นอนมีทั้งการสั่งห้าม ป้องกันและสนับสนุน ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันออกไป

เทคโนโลยี : เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากระบบเทคโนโลยีทีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตลาดคริปโตฯ โดยหากในอนาคตมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทำให้สามารถถอดรหัสได้หรือมีการโจรกรรมเกิดขึ้น ย่อมส่งผลต่อตลาดอย่างแน่นอน

  1. Unsystematic Risk   

เป็นความเสี่ยงที่เมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อบางหลักทรัพย์เท่านั้น โดยจะไม่กระทบต่อภาพรวม เช่น

กฎระเบียบการกำกับดูแล :เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการออกกฏมาควบคุมเพียงบางเหรียญเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นเหรียญที่หน่วยงานหรือภาครัฐคิดว่าเป็นอันตราย หรือมีความผิดปกติจึงจำเป็นต้องควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับ ทุกฝ่าย

ความผันผวนของราคา : เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมากที่สุด เพราะเรื่องของราคาซึ่งขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply ของเหรียญนั้น ๆ โดยเฉพาะบางเหรียญที่ถูกเรียกว่า “เหรียญปั่น”เพียงแค่มีคนดังหรือผู้ทรงอิทธิพลกล่าวถึงราคาเหรียญอาจ จะขึ้นหรือตกในทันทีได้เลย

ความสามารถในการแข่งขัน : เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่มีเหรียญประเภทเดียวกันเกิดขึ้นมา หากเหรียญหนึ่งมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า อีกเหรียญก็จะหมดประโยชน์ทันที และราคาจะตกลงอย่างเห็นได้ชัด

  1. Personal Risk

เป็นความเสี่ยงที่เมื่อเกิดขึ้นจากตัวนักลงทุนเอง หรือเรียกว่าเป็น Human Error นั่นเอง เช่น ตั้งราคาซื้อขายผิด อ่านกราฟผิด รวมไปถึงจำรหัสเข้าเว็บไซต์สำหรับเทรดไม่ได้ เป็นต้น

เห็นได้ว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากหลายปัจจัยดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวจึงต้องมีการ ศึกษารายละเอียดของการลงทุนให้เข้าใจก่อน และมีสติทุกครั้งที่จะลงทุนถ้าทำตามนี้ได้รับรองว่าส่งผลดีต่อพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างแน่นอน