การคำนวณหา Pip Value และ Lot Size

Pip Value คือ

Pip Value คือ มูลค่าของการเคลื่อนไหวในแต่ละ Pip ว่าคิดเป็นจำนวนเงินแล้วมีค่าเท่าไหร่ เราจะรู้กันดีอยู่แล้วว่า ราคาขึ้นลง 1 Pip แต่รู้ไหมว่า 1 Pip นั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ คิดเป็นกี่ดอลลาร์นั่นเอง

ตัวอย่าง Pip value ของ EURUSD

 • สกุลเงินในบัญชี* : USD
 • Trade size : 1 lot 
 • Lot มาตรฐานของบัญชีทั่วไป (Standard Account) 1 lot จะเท่ากับ 100,000 ยูนิต
 • โดย Pip value ของ EURUSD จะเท่ากับ 10 USD
 • หมายความว่า 1 pip ของ EURUSD = 10 USD
  • หากราคาขึ้น 1 pip เราจะกำไร 10 USD
  • หากราคาลง 1 pip เราจะขาดทุน 10 USD
  • แต่หากราคาขึ้น 20 pip เราจะกำไร 200 USD
  • และหากราคาลง 20 pip เราจะขาดทุน 200 USD นั่นเอง
 • คู่เงินที่ลงท้ายด้วย USD ใน 1 pip จะเท่ากับ 10 USD
 • ส่วนคู่เงินที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย USD ต้องใช้สูตรในการคำนวณ

* สกุลเงินในบัญชี สำคัญอย่างมากในการคำนวณ Pip value เพราะจะเป็นตัวกำหนดมูลค่าว่าเราจะตีมูลค่าเป็นอะไร เช่น บาท, USD, JPY, EUR เป็นต้น ดังนั้น แนะนำให้เลือก “USD” เป็นหลัก จะเข้าใจง่ายมากกว่า

เดี๋ยวมาอธิบายต่อเรื่อง Lot Size, Base currency และ Quote currency ก็จะเข้าใจว่า ทำไมถึงให้เลือกใช้สกุลเงินในบัญชีเป็น USD จะเข้าใจง่ายกว่า

Lot size คืออะไร

 • Lot มาตรฐานของบัญชีทั่วไป (Standard Account) 1 lot จะเท่ากับ 100,000 ยูนิต
 • ถ้าเราเปิด 0.1 lot ก็จะเท่ากับ 10,000 ยูนิต
 • แต่ถ้าเราเปิด 2 lot ก็จะเท่ากับ 200,000 ยูนิต

Base currency และ Quote currency

Base quote currency

 • Base Currency คือ สกุลเงินที่อยู่ด้านหน้า
 • Quote Currency คือ สกุลเงินที่อยู่ด้านหลัง

มาทำความเข้าใจกัน

สมมติ สกุลเงินในบัญชีใช้ USD

กรณีที่ Quote currency เป็นตัวเดียวกับสกุลเงินในบัญชี

เราต้องเข้าใจก่อนว่า สมมุต เรา “ซื้อ” EURUSD ที่ระดับ 1.10225 จำนวน 1 Lot (standard lot = 100,000 unit) นั่นแปลว่า เราซื้อ 100,000 EUR ใช้เงิน 1.10225 * 100,000 = 110,225 USD ดังนั้นในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง ขึ้น/ลง 1 pip (0.0001) มูลค่าที่มูลถือครอง จะ เพิ่ม/ลด 10 USD

กรณีที่ Quote currency เป็นไม่ใช่ตัวเดียวกับสกุลเงินในบัญชี (แต่ Base currency เป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินในบัญชี)

อย่างถ้าจะ ซื้อ USDCHF ที่ระดับ 0.91851 จำนวน 1 lot (standard lot = 100,000 unit) นั่นแปลว่า เราซื้อ 100,000 USD ใช้เงิน 0.91851 * 100,000 = 91,851 ดังนั้นในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง ขึ้น/ลง 1 pip (0.0001) มูลค่าที่มูลถือครอง จะ เพิ่ม/ลด 10 CHF

จะเห็นได้ว่า ถ้าหากสกุลเงินในบัญชีเราเป็น USD ก็จะต้องแปลง CHF เป็น USD เพื่อที่จะรู้มูลค่าการขึ้น/ลง 10 CHF ว่าเป็นมุลค่าเท่าไหร่เมื่อเป็น USD

สูตรคือ (Lot Size Unit x One Pip) ÷ Exchange Rate

แทนค่าจะได้ (1 x 10) / 0.91851 = 10.89 USD

ดังนั้น หากราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 pip เราจะกำไรหรือขาดทุน 10.89 USD นั่นเอง

กรณีที่ Base currency และ Quote currency ไม่ใช่สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินในบัญชี

อาทิ EURCHF เป็นต้น ในกรณีนี้ ต้องแปลงค่ากลับไปกลับมา ดังนั้นให้ใช้เครื่องมือการคำนวณจะง่ายกว่า อย่างใน Website : https://www.myfxbook.com/forex-calculators/pip-calculator ก็มีเครื่องมือในการคำนวณไว้ให้เรียบร้อย ไม่ต้องมานั่งคำนวณเอง เพียงแค่ใส่สกุลเงินในบัญชีเราเป็นอะไร ใช้กี่ Lot และ Pip เท่าไหร่ ก็จะแสดงผลการคำนวณมาให้เลย

Pip Calculator