ใบอนุญาต กำกับดูแลโบรกเกอร์ Forex มีอะไรบ้าง

หน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์ Forex (Forex Regulation)

เป็นองค์กรที่คอยตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของโบรกเกอร์ Forex ในด้านต่างๆ อาทิ ธุรกรรมการเงินของบริษัท, การเก็บรักษาเงินทุนของลูกค้า, หนี้สินบริษัท, มาตรฐานการให้บริการ, หรือ การชดเชยประโยชน์หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานต่างๆ นี้จะคอยป้องกันการทุจริตของโบรกเกอร์ที่ดำเนินธุรกิจ Forex 

โดยหน่วยงานกำกับดูแลจะให้ License (ใบอนุญาต) ในการดำเนินธุรกิจให้แก่โบรกเกอร์นั้นที่ทำตามเงื่อนไข และกฏข้อบังคับต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดมา หากโบรกเกอร์ไหนไม่มีคุณสมบัติตามต้องการ ก็จะไม่ได้ License ในการดำเนินงาน

ซึ่งหน่วยงานพวกนี้จะอยู่ทั่วโลก มีหลากหลายแห่ง ขึ้นอยู่กับประเทศหรือพื้นที่ที่หน่วยงานนั้นให้การควบคุมดูแลอยู่ อย่างประเทศอังกฤษ ก็จะมีหน่วยงานที่ FCA ส่วนออสเตรเลียก็จะมีหน่วยงาน ASIC ที่คอยตรวจสอบโบรกเกอร์ที่มาเปิดให้บริการในประเทศของตน

รายชื่อหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือสูง

รายชื่อหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือต่ำ

ใบอนุญาต Forex ที่นิยม และมีความน่าเชื่อถือสูง

หากโบรกเกอร์ไหนที่มี License หรือถือใบอนุญาตที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่ามีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก เพราะ หน่วยงานดังกล่าว มีความเข้มงวดในการตรวจสอบการทำงานของโบรกเกอร์ Forex อย่างจริงจัง จะมีเฉพาะโบรกเกอร์ที่มีคุณภาพเท่านั้นจะได้ใบอนุญาตเหล่านี้

FCA : Financial Conduct Authority (อังกฤษ)

Financial Conduct Authority

 • หน่วยงานอิสระของรัฐบาลอังกฤษ
 • โบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก FCA จะมีเงินประกันจาก Financial Services Compensation Scheme (FSCS) เป็นจำนวน 50,000£ ต่อบัญชี ในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย
 • FCA บังคับให้โบรกเกอร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุม แยกเงินลงทุนของลูกค้าและค่าใช้จ่ายของบริษัทออกจากกัน
 • Website : https://www.fca.org.uk/

ASIC : Australian Securities and Investments Commission (ออสเตรเลีย)

Australian Securities and Investments Commission

 • หน่วยงานอิสระของรัฐบาลออสเตรเลีย
 • โบรกเกอร์ Forex ที่จดทะเบียนกับ ASIC ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 1 ล้านเหรียญ
 • โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ ASIC ต้องแยกเก็บเงินของลูกค้าไว้ในธนาคารชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย
 • Website : https://asic.gov.au/

CySec : Cyprus Securities and Exchange Commission (ไซปรัส)

Cyprus Securities and Exchange Commission

 • หน่วยงานอิสระของรัฐบาลไซปรัส
 • โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ CySEC ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 750,000 ยูโร
 • โบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก CySec มีการรับประกันชดเชยเงินสูงสุด 20,000 ยูโร ให้ลูกค้าในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย
 • Website : https://www.cysec.gov.cy/

NFA : National Futures Association (สหรัฐอเมริกา)

National Futures Association

 • องค์กรอิสระที่กำกับดูแลตนเองสำหรับตลาดฟิวเจอร์สและตลาดอนุพันธ์ของสหรัฐอเมริกา
 • เป็นหน่วยงานที่ “เข้มงวด” ที่สุด
 • เฉพาะโบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ NFA เท่านั้น จึงจะมีสิทธิที่จะให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าในสหรัฐฯ
 • โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ NFA ต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 20 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • Website : https://www.nfa.futures.org/